ciber observatori

PROFESSIONAL DE CATALUNYA

Realitza les enquestes de capacitats professionals de les organitzacions enfront de les amenaces digitals

Coneix el

ciberobservatori

Aquesta iniciativa neix de la preocupació i conscienciació sobre la ciberseguretat a tots els nivells socials, organitzatius i tècnics.  Des de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat), volem conèixer la sensibilització de les organitzacions respecte a la ciberseguretat.

Moltes de les activitats quotidianes que duem a terme tenen un impacte directe sobre consideracions de ciberseguretat i, en conseqüència, sobre organitzacions privades i públiques. 

Objectius

Volem contribuir al coneixement tècnic, organitzatiu i empresarial entorn dels sistemes tecnològics dels que disposen les organitzacions i la seva protecció contra ciberamenaces.

Anàlisi

La informació de les vostres respostes permetrà portar a terme una anàlisi conjunta i anònima.

Estratègia

Podem proposar estratègies de país per assegurar-nos que la ciberseguretat està present en les decisions socials.

Accions

Cada pregunta de les enquestes disponibles està pensada per poder projectar accions més petites i amb un gran impacte

Vols contribuir al ciberobservatori?

Col·labora amb nosaltres

El ciberobservatori està obert a col·laboracions i propostes de les entitats privades i públiques del nostre país